Божо

някой си...

Предимно Java програмист и софтуерен архитект

J2SE, JEE, Servlets/JSP, JSF, EJB3, Spring, Hibernate, Maven, Ant, и тн.


За по-подробна информация - CV (PDF | Web)