Божо

някой си...

Лингвистиката, с две думи, е наука за езика. Ученическите състезания по лингвистика представляват решаване на задачи най-често върху непознати езици или писмености. И докато като съзтезател не мога да се похваля с кой знае какво (едно участие на международна олимпиада, трето място на зимни съзтезания, трето и първо място на отборни състезания), то след преминаването ми "от другата страна":

Член на: Автор съм на следните задачи:
Език Състезание Кръг Възр. група Година Файл
български НОЛ 1-ви 5-7 кл. 2006 Свали
арабски НОЛ 1-ви 5-7 кл. 2007 Свали
старобългарски НОЛ 2-ри 8-12 кл. 2007 Свали
баскски НОЛ 3-ти 8-12 кл. 2007 Свали
оджибуе ТОЛМ 2-ри 9 кл. 2007 Свали
гуарани ЗМС - 8-12 кл. 2008 Свали
илокано НОЛ 3-ти 8-12 кл. 2008 Свали
бенгали НОЛ 3-ти 8-12 кл. 2008 Свали
микмак МОЛ 6 - - 2008 Свали
инуктитут МОЛ 6 - - 2008 Свали
илокано ТОЛМ 2-ри 10-11 кл. 2008 Свали
гуарани NACLO 1-ви - 2009 Свали
кашмири ЗМС - 8-12 кл. 2009 Свали
малайски НОЛ 1-ви 8-12 кл. 2009 Свали
мовима НОЛ 3-ти 8-12 кл. 2009 Свали
науатл МОЛ 7 - - 2009 Свали
български ЗМС - 5-7 кл. 2010 Свали
тадаксахак ELCLO 1-ви - 2011 Свали
бенгали UKLO 1-ви - 2013 Свали
български UKLO 1-ви - 2013 Свали

* ЗМС - Зимни математически състезания
* МОЛ - Международна олимпиада по лингвистика
* НОЛ - Национална олимпиадa по лингвистика
* ТОЛМ - Традиционная олимпиада по лингвистике и математике
* ELCLO - Първоначално North American Computational Linguistics Olympiad по-късно преименувана на English Language Computational Linguistics Olympiad
* UKLO - United Kingdom Linguistics Olmpiad, тясно свързана с ELCLO.