Божо

някой си...

В профил, в анфас, в цял ръст...